Taas etsitään Tuottavaa Ideaa!

tuottava_idea_logo

Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailun tavoitteena on myös nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämiselle. Kilpailua on ajanmukaistettu lisäämällä mahdollisuus start-up yrityksille.

Kilpailun aikataulu, kilpailualueet ja palkitseminen

Tuottava Idea -kilpailu järjestetään valtakunnallisena kilpailuna. Kilpailu alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.3.2018. Kilpailuhakemus löytyy Tuottava Idea -kilpailun kotisivuilta osoitteesta www.tuottavaidea.fi

Ennen kilpailuyrityksen/yhteisön kontaktoimista muistakaa ”varata” kyseinen idea Tuottava Idea -kilpailun alueprojektipäälliköltä.

Kilpailualueita on neljä, jotka muodostuvat Suomen Nuorkauppakamarit ry:n aluejaon mukaisesti. Alueelta on mahdollisuus valita voittaja kuhunkin kilpailukategoriaan eli Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja Start-up -sarja sekä tämän lisäksi voidaan antaa kunniamainintoja 0 – 3 kappaletta. Alueiden parhaat ehdotukset pääsevät markkinoimaan ja puhumaan ideastaan alueellisessa tapahtumassa touko-kesäkuussa, alueelliset voittavat valitaan tapahtumassa. Aluevoittajat ja mahdolliset kunniamainintojen saajat jatkavat kansalliseen tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018 loppupuolella.

Osallistumisperusteet ja arviointikriteerit

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Start-Up sarjassa voi osallistua tuotteistamisvaiheessa olevalla idealla. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean hyödyntämistä tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista (ihminen, ympäristö ja talous), hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhteistyökumppaneina kilpailussa toimivat mm. Suomalaisen Työn Liitto, Nasdaq Suomi ja Grano Oy

Pikaohjeet kamareille Tuottava Idea -kilpailun toteuttamiseen

1. Valitkaa kamaristanne projektipäällikkö ja ilmoittakaa kyseisen henkilön nimi yhteystietoineen alueprojektipäällikkö Janne Kalliolle.

2. Miettikää, löytyykö kriteerit täyttävää yritystä tai organisaatiota kamarisi yhteistyöyrityksistä ja alueesi yrityksistä/organisaatioista joiden kanssa kamarinne voisi toimia yhteistyössä. Yritys/organisaatio voi olla toki koko Suomen alueeltakin, mutta kannattaa aloittaa läheltä.

3. Kamariprojektipäällikkö voi ”varata” löytämänne idean Tuottava Idea -kilpailun alueprojektipäälliköltä.

4. Kontaktoikaa organisaatio, ja varmistakaa, että idea täyttää Tuottava Idea -kilpailun säännöt. Kilpailua voi käyttää mainiosti hyödyksi yritysyhteistyössä kamaritasolla.

5. Laatikaa kilpailuhakemus.

Mitä projekti antaa ehdottajalle

  • Mahdollisuuden nostaa esille suomalaisia ideoita, kenties kamarin yhteistyökumppanin ideoita
  • Loistavan mahdollisuuden kontaktoida uusi kumppanuuksia omalle kamarille tai omaan henkilökohtaiseen elämään
  • Hakemuksen laatiminen antaa mahdollisuuden tutustua syvällisesti idean taustoihin
  • Tuottava Idea -kilpailuun osallistumalla kamari osallistuu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategian toteuttamiseen

 

Ota yhteyttä

Tuottava Idea -aluekilpailupäällikkö

Janne Kallio 040-500 3091 janne.kallio@raja.fi

JanneKallio

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *