Alueorganisaation blogi

Tuottavat Ideat esille!

Tuottava Idea -kilpailu on yksi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuosittain järjestämistä kansallisista kilpailuista. Kilpailun tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita. Lisäksi kilpailulla halutaan nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden merkitystä kansantalouden kasvun ja maamme hyvinvoinnin lisäämisessä. Tuottava Idea -kilpailulla on pitkä historia. Kilpailua on järjestetty aina vuodesta 1977 asti. Kuinkahan monella muulla kilpailulla on näin pitkä historia takanaan!

Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Start-Up sarjassa myös tuotteistamisvaiheessa olevat ideat hyväksytään.

Toimin Tuottavan Idean aluekilpailupäällikkönä C-alueella. Lähdin aluekilpailupäälliköksi juuri Tuottavaan Ideaan, koska kilpailu on erittäin mielenkiintoinen ja sen avulla voidaan konkreettisesti edistää uusien liikeideoiden esille tuomista Suomessa. Kilpailussa pääsee näkemään uusia keksintöjä ja liikeideoita ja seuraamaan näiden yritysten/ yhteisöjen menestystarinoita. Lisäksi kilpailun kautta saa totta kai uusia verkostoja.

Aluekilpailupäällikön päätehtävä on motivoida alueen kamareita toteuttamaan hienoja kamaritoteutuksia ja kannustaa heitä kontaktoimaan yrityksiä, joilla on uusia liikeideoita. Lisäksi aluekilpailupäällikön tehtäviin kuuluu alueellisten yhteistyökumppaneiden hankinta, aluetuomariston kokoaminen, aluetuomariston työn organisoiminen, kilpailusta tiedottaminen ja aluetason palkintojenjakotilaisuuden järjestäminen. Kilpailun jälkeen aluekilpailupäällikkö kehittää ja ideoi kilpailua seuraavia vuosia varten ja auttaa toisia aluekilpailupäälliköitä heidän tehtävissään. Aluekilpailupäällikkö ei laadi kilpailuhakemuksia, vaan kamareiden koordinaattorit huolehtivat hakemusten teosta yhteistyössä yritysten kanssa. Aluekilpailupäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden alueiden Tuottava Idea -aluekilpailupäälliköiden sekä C-alueen muiden aluekilpailupäälliköiden kanssa. Lisäksi aluekilpailupäällikkönä pääsee osaksi aluetiimiä. Aluekilpailupäällikön tehtävät ovat siis hyvin monipuoliset ja niistä oppii paljon uutta =)

Kannustan kaikkia osallistumaan Tuottavan Idea -kilpailun toteuttamiseen ja hakemaan tulevaisuudessa myös oman kamarinsa kilpailu-koordinaattorin ja aluekilpailu-päällikön pestejä! Kerron kilpailusta mielelläni lisää, joten olkaahan yhteyksissä =)

Heidi Alitalo
Aluekilpailupäällikkö Tuottava Idea
Suomen nuorkauppakamareiden alue C

 


Nuorkauppakamarit luovat vaikuttavan verkoston

Kymmenen vuotta sitten, kun olin juuri aloittanut Rauman Nordean rahoituspäällikkönä, minulle tarjoutui mielenkiintoinen mahdollisuus. Silloinen esimieheni, Rauman nuorkauppakamarin senaattori Hannu Suominen, kannusti  hakeutumaan paikalliseen nuorkauppa-kamaritoimintaan. Olin vasta 23-vuotias, enkä ollut kuullutkaan aikaisemmin nuorkauppakamaritoiminnasta. Sinä syksynä 2008 alkoi kamariurani Rauman nuorkauppakamarissa, enkä olisi ikinä uskonut, millaiselle kehittymisen polulle ja mahdollisuuksien matkalle se päätös johtikaan.

Kymmenen vuoden kamariurani aikana olen todella ymmärtänyt, mitä sana verkostoituminen tarkoittaa. Se ei ole suljettujen kabinettien sisällä eläviä herrakerhoja, pinnallista pintaliitoa tai Facebookin kaverilistan kasvattamista. Aito verkostoituminen on sitä, että erilaisten tilanteiden ja tapahtumien myötä opit luomaan pitkäaikaisia kumppanuuksia ja ystävyyssuhteita, jotka kestävät vuosien aikana, vaikka tittelit ja työpaikat vaihtuisivat. Vahvat verkostot auttavat sinua silloin, kun etsit osaajaa johonkin työelämän projektiin, haluat itse urallasi eteenpäin tai kaipaat aidosti sparraajaa omaan tilanteeseesi, koskipa se työelämää tai yksityiselämää. Vahvat verkostot ovat positiivisia trampoliineja, jotka auttavat sinua ponnistamaan vieläkin korkeammalle omien tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Näitä vahvoja verkostoja olen itse päässyt rakentamaan nuor-kauppakamaritoiminnan kautta. Olen tutustunut positiivisiin ihmisiin, jotka haluavat kehittyä jatkuvasti. Kamariystävien kannustuksen saattelemana olen uskaltanut perustaa oman yrityksen. Olen löytänyt kamariverkoston kautta itselleni loistavan juristin ja kuullut mielenkiintoisen luennon asuntosijoittamisesta. Nämä verkostot ovat voimavarani nyt ja tulevaisuudessa!

Suomen Nuorkauppakamareiden yhteistyökumppanin Ilmarisen Future Score -testitulosten pohjalta on laadittu 10 tärkeintä työelämätaitoa vuonna 2020. Näitä taitoja ovat testitulosten mukaan:

Vuorovaikutustaito
Itsetuntemus
Tunneälykkyys ja empatia
Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
Verkostoitumiskyky
Resilienssi eli muutosjoustavuus
Yhteistyökyky
Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
Kriittinen ajattelu ja luovuus
Itseohjautuvuus

Viidentenä sijalla oleva verkostoitumiskyky ja neljännellä sijalla oleva kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista, ovat nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä. Suomen Nuorkauppakamari on kansainvälinen alle 40-vuotiaden jäsentensä kehittymis- ja kouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. C-alueella, joka kattaa koko läntisen Suomen Kokkolasta Raumalle, Tampereelta Jyväskylään saakka, toimii yhteensä 18 aktiivista paikallista nuorkauppakamaria. Meitä on noin 800 itsensä kehittämisestä kiinnostunutta nuorta asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa. Luomme todella vaikuttavan verkoston, josta löytyy osaamista, innostuneisuutta ja halua menestyä yhdessä.

Mikäli teidän yrityksenne haluaisi toimia kumppanina verkostossamme, tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaamme ja näkyä kanavissamme. Alueellamme on vuonna 2019 satoja eri tapahtumia, tilaisuuksia, koulutuksia ja projekteja. Tämä on verkosto, jossa kannattaa olla mukana, ja kerron mielelläni mahdollisuuksista toimia yhteistyössä kanssamme. Ja sinä siellä, itsesi kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostunut nuori, ota yhteyttä paikalliseen nuorkauppakamariin ja hae mukaan toimintaan!

Pauliina Nordberg
Aluemyyntipäällikkö
Suomen nuorkauppakamareiden alue C