Fennia – yrittämistä ja elämää varten

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat vahvasti yrittäjyydessä. Toimialaamme kuuluvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset vahinkovakuutukset, joita tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille.

Tytäryhtiöitämme ovat vapaaehtoisia henki-, eläke- ja sääs-tövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.

Fennian arvot ovat laadukas palvelu, kannustava ilmapiiri, jatkuva kehittyminen, tuloksellinen toiminta ja yrittäjyys. Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, joilla tarjoamme alan parasta palvelua asiakkaiden riskien hallitsemiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Arvostamme yrittäjyyttä ja pyrimme itsekin joka päivä yrittäjämäiseen toimintaan – määrätietoisuuteen, luoviin ideoihin ja itsensä peliin panemiseen.

Olemme luotettava ja asiantunteva kumppani kattamaan asiakkaan riskit mahdollisimman hyvin. Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle mittojen mukaisen ja kustannustehokkaan vakuutusratkaisun – siitä huolen pitävät Fenniassa työskentelevät vakuutusalan ammattilaiset. Meillä hyvä palvelu ei ole kiinni siitä, oletko iso vai pieni asiakas. Tervetuloa asioimaan kanssamme!

Ota yhteyttä Fenniaan 

https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/ota-yhteytta/

https://www.fennia.fi/fi/yritykset-ja-yrittajat/