JCI-koulutukset

JCI -koulutukset

JCI -koulutukset ovat kansainvälisen JCI-organisaation kehittämiä ja ylläpitämiä ja niitä tarjotaan vain nuorkauppakamarilaisille. JCI -koulutukset ovat maailmanlaajuisesti samansisältöisiä riippumatta siitä, osallistutko koulutukseen oman kamarisi tilaisuudessa vai kansainvälisessä kokouksessa. Vain koulutuskieli voi vaihtua. Koulutukset liittyvät esimerkiksi aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään ja johtamiseen. Koulutukset jaetaan kahteen luokkaan: Official courses (JCI Impact, JCI Achieve ja JCI Admin) sekä Recommended courses (kaikki muut).

 

JCI Admin – Paikallisen nuorkauppakamari -yhdistyksen johtaminen (3 h)
Koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutus sopii myös kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paikallisen kamarin toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymis-mahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaan mahdollistuu. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

JCI Achieve – Paikallisen nuorkauppakamaritoiminnan kehittäminen (3 h)
Vaikuttava yhdistystoiminta alkaa yhteisistä arvoista sekä selkeästi määritellyistä tavoitteista. JCI Achieve koulutuksessa käydään läpi JCI:n arvot, missio ja visio ja keskustellaan niiden merkityksestä paikallisen nuorkauppakamarin toiminnassa. Koulutus auttaa myös ymmärtämään jäsenen omien arvojen merkityksen toiminnalle sekä aktiivisen kansalaisen käsitteen, jonka kautta jokainen nuorkauppakamarilainen voi luoda positiivista muutosta omassa yhteisössään. Koulutusta suositellaan erityisesti uusille jäsenille, jotka haluavat ymmärtää JCI:n ja nuorkauppakamaritoiminnan toiminnan tarkoitusta. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

JCI Impact – Vaikuttavaa ja kestävää projektitoimintaa (2 h) 
Nuorkauppakamari toiminnan ytimessä on projektit, joilla saadaan kestävää muutosta paikalliseen yhteisöön. Koulutuksessa käydään läpi toimintamallia, jolla kamarin projekteista saadaan vaikuttavia sekä tuloksiltaan pitkäkestoisia. Ymmärtämällä yhteisön tarpeet paremmin saadaan myös vaikuttavampia tuloksia aikaan. Kurssia voi suositella erityisesti kamarien projekteja suunnitteleville sekä niistä vastaaville kamarilaisille. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

Networking – Luottamus verkostojen rakentamisessa (3 h)
Koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkostoitumisen periaatteita ja käytäntöjä: kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa,  mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa, kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen. Koulutusta voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman verkoston rakentamisesta ja laajentamisesta niin ammatillisen kuin harrastustoiminnan puitteissa. Koulutuksen materiaalit ovat suomennettu.

Omoiyari (2 h)
Koulutus perustuu japanilaiseen ajatteluun, jossa harmonialla sekä molemminpuolisella kunnioituksella ja ymmärryksellä on keskeinen merkitys. Koulutus inspiroi aktiiviseen kansalaisuuteen tasapainoisessa ja luotettavassa yhteiskunnassa. Koulutusta voi suositella kaikille, jotka kiinnostuneet lisäämään henkistä tasapainoa elämäänsä. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Presenter (8 h)
Koulutuksessa opit laatimaan esityksen sekä esittämään sen vakuuttavasti ja vaikuttavasti kohdeyleisöllesi. Koulutuksessa käsitellään esityksen suunnittelua, toteuttamista sekä kuulijoiden huomioimista tehokkaita esitysmenetelmiä ja havainnollistamista hyödyntäen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Leadership (2 h)
Koulutuksessa käsitellään millaista vaikuttavan johtajuuden tulisi olla paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden haasteissa. Koulutuksessa tarjotaan perusta, jonka pohjalta voi kehittää kykyä ja omaa luonnetta motivoida ja johtaa kohti yhteisiä pyrkimyksiä. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Project Management (3 h)
Koulutuksessa opitaan projektityöskentelyn perusteita konkreettisten tekemisten kautta. Koulutuksessa käsitellään projektin johtamista, suunnittelua, toimeenpanoa ja arviointia. Osallistujat kehittävät taitojaan muodostaa projektille kuvaus, määrittää selkeät tavoitteet, tunnistaa mielekkäitä kumppanuuksia, suunnitella toimenpiteitä ja arvioida projektin onnistumista. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Meetings (2 h)
Koulutuksen tarkoitus on edistää luov
uutta paikallisen nuorkauppakamarin kokousten järjestämisessä. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan kokoukset kamarin sekä virkailijoiden tarpeisiin sopiviksi. Koulutuksessa käsitellään niin kasvokkaisten tapaamisten sekä vaihtoehtoisten kokoustapojen vaikuttavuutta sekä niiden sopivaa suhdetta. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Mentoring (1 h)
Koulutus perehdyttää JCI-mentorointiohjelmaan, jonka avulla kokeneemmat jäsenet voivat tukea uusia jäseniä ja auttaa heitä kehittymään aktiivisina toimijoina. Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät mitä mentorointi merkitsee ja mitä mentorilta edellytetään sekä tiedät mentoroinnin toimintamallin. Lisäksi opit kehittämään itseäsi mentorina tehdäksesi itsestäsi parhaan mahdollisen mentorin. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Building a foundation (2 h)
Koulutuksessa keskitytään kestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi erityisesti viestinnän keinoin. Tässä osassa tarkastellaan sanallista ja sanatonta viestintää, kirjallista viestintää sekä kuuntelemista.  Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Crafting your message (3 h)
Koulutus keskittyy oman viestin esiintuomiseen mahdollisimman tehokkaasti ja kiteytetysti. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti tehokkaan viestin rakennetta ja sen muotoilua. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Message delivery (3 h)
Koulutuksessa tarkastellaan kaikkein tehokkaimpia esitystapoja, joilla saada oma viesti välitettyä ottaen huomioon viestin tarkoituksen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Effective Communications: Mastering management (3 h)
Koulutus keskittyy keinoihin, joilla viestijä varmistaa että viesti on ymmärretty ja siihen että viestintä myös johtaa haluttuun toimintaan. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.

Social Responsibility (3 h)
Koulutus keskittyy yksilön ja yhteisöjen vastuuseen osana yhteiskunnan kestävää kehitystä. Koulutus auttaa ymmärtämään miten nuorkauppakamarilainen voi kantaa osansa yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Koulutuksen materiaalit ovat englanninkielisiä.