Johtamiskoulutukset

 

Johtamiskoulutukset

Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Jokainen virka tai tehtävä tarjoaa mahdollisuuden opetella ihmisten johtamista. Pieninkin projekti vaatii suunnittelua, organisointia, delegointia, budjetointia sekä monia muita taitoja. Haasteista kenties suurimmat ovat ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä. Johtajakoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää taitoja mm. tiimityöskentelyssä, projektien johtamisessa, strategian luomisessa, ihmisten motivoinnissa ja tavoitteellisessa tekemisessä.

Nuorkauppakamarin johtamiskoulutukseen on laadittu myös kansainvälisesti palkittu 3LED-johtajuusvalmennuskonsepti.


3LED by JCI Finland

 

3LED by JCI Finland on 3-5 vuoden mittainen johtajuusvalmennuskonsepti, joka yhdistää paikallisten kamareiden valmistautuvien puheenjohtajien ja puheenjohtajien valmennuksen sekä kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentoroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

3LED Empowerment
Valmistautuville puheenjohtajille tarkoitettu DP-valmennus on osa Suomen Nuorkauppakamareiden palkittua 3LED -kokonaisuutta ja on viralliselta nimeltään 3LED: Local Deputy Presidents’ Empowerment Program. Se koostuu kuudesta moduulista, jotka alkavat Hallitusakatemiasta ja kulkevat kohti puheenjohtajaksi valintaa aluevaalikokouksiin asti. Moduulit ovat eri mittaisia, sekä sisällöltään ja menetelmiltään hyvin vaihtelevia. Valmennuksen tavoitteena on tarjota tuleville puheenjohtajille johtamisen ja toiminnan suunnittelun työkaluja, vahvistaa valmiuksia kehittää omaa johtamistaan puheenjohtajuuden aikana, sekä vahvistaa ymmärrystä JCI-toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmennuksen yhteydessä rakennetaan myös tulevan puheenjohtajuuden tueksi vahvaa, koko maan kattavaa kollegaverkostoa. Valmennuksen toteuttaa kansallinen varapuheenjohtaja yhdessä aluekoordinaattorien kanssa.

3LED Leadership
Vuosittain puheenjohtajat osallistuvat 3LED Leadership-valmennukseen osana kansallista 3LED by JCI Finland –johtamisvalmennusta. Puheenjohtajille kamarien avainhenkilöinä tarjotaan konkreettisia työkaluja ja workshopeja, vastataan ihmisjohtamisen haasteisiin ja vahvistetaan yksilöiden johtamistaitoja. Tämä omalta osaltaan luo osallistujille pohjaa menestyä tehtävissään niin nuorkauppakamarissa kuin työelämässäkin. Valmennuksen osa-alueet koskevat omana persoonana, johtajana, esimiehenä ja mentorina kehittymistä ja niiden käsittely on aikataulutettu puheenjohtajan vuosikelloon. Osallistuminen on puheenjohtajille vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa!

3LED Development
3LED Development on kansallisten ja alueellisten ehdokkaiden vaalimentorointiohjelma, joka tukee ehdokkaiden valmistautumista hakemaansa tehtävään.