Kansainväliset akatemiat

 

Kansainväliset akatemiat 

Nordic Academy
Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian kansallisiin virkoihin hakeville nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, joka kehittää osallistujien johtamistaitoja. Suomesta mukaan valitaan 2-4 henkilöä hakemusten perusteella. Päätöksen osallistujista tekee SNKK:n hallitus ja osallistujia tuetaan rahallisesti. Hakijalta edellytetään hakemista kansallisen tason tehtävään (keskusliiton hallitus, virkailija tai päällikkö). Koulutus järjestetään yleensä elokuussa.

European Academy
European Academy on viiden päivän toiminnallinen koulutuspaketti johtamisesta tuleville eurooppalaisille nuorkauppakamarin puheenjohtajille. Sen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista koulutusta, tiivistää yhteistyötä eurooppalaisten nuorkauppakamarien ja puheenjohtajien välillä sekä saada aikaan yhteisiä projekteja. Koulutuksen kohderyhmänä (ei kiriteerinä!) ovat tulevat puheenjohtajat, jotka ovat iältään 33 vuotta tai alle sekä olleet jäsenenä kamarissa vähintään kaksi vuotta. Suomesta mukaan valitaan 2-4 henkilöä hakemusten perusteella. Päätöksen osallistujista tekee SNKK:n hallitus ja osallistujia tuetaan rahallisesti. Hakijalta edellytetään hakemista puheenjohtajaksi tulevana vuonna. European Academy pidetään kerran vuodessa, heinä-elokuussa Ruotsissa.

COC Academy
COC (Congress Organizing Committee) Academy on tarkoitettu kansallisten kokousten ja muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Tavoitteena on opettaa ja harjoitella taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia. Ohjelmassa keskitytään mm. seuraaviin: itsensä johtaminen, tiimin motivointitaidot, yhteistyökumppanineuvottelut, järjestelyjen aikatauluttaminen ja valmistelu, keskittyminen oikeisiin asioihin sekä projektin vetämisen hauskuus. COC Academy järjestetään vuosittain maaliskuussa. Vuodesta 2012 lähtien järjestäjänä on toiminut Viro.

Strategy Academy
Strategy Academy on kansainvälinen koulutusviikonloppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorkauppakamarilaisille, jotka toimivat kansallisella tasolla, tähtäävät sen tason tehtäviin tai ovat muutoin mukana kansallisessa strategiaprosessissa. Koulutukseen voivat osallistua myös jäsenet, jotka toimivat aluetasolla tai ovat kiinnostuneet strategiaprosessista nuorkauppakamarissa sekä työelämässä.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään strategiatyön merkitys, osallistava strategiaprosessi, strategiasta viestintä, strategiatyöhön motivointi, strategian johtaminen ja jalkauttaminen, strategian mittarit ja niiden seuranta.

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia metodeja ja työkaluja sekä harjoitellaan keinoja jalkauttamiseen, motivointiin sekä strategiseen johtamiseen ryhmätyöskentelyn avulla. Esimerkkinä käytetään kansallisen strategian laadintaprosessia, mutta koulutuksessa huomioidaan myös strategiaosaamisen soveltaminen työelämässä.

Koulutus järjestetään ensimmäisen kerran elokuussa 2018. Lisätietoa: www.strategyacademy.fi

JCI Academy
JCI Academy järjestettiin ensimmäisen kerran Amsterdamin maailmankokouksessa 1987. Tämä vuosittain järjestettävä koulutus on viime vuosina järjestetty Japanissa ja sen on suorittanut yli 3000 nuorkauppakamarilaista. Koulutus on tarkoitettu kansallisiksi puheenjohtajiksi valmistautuville.

Koulutuksen tavoitteena on:
1. Syventää JCI:n jäsenten keskinäistä ymmärrystä ympäri maailmaa.
2. Tarjota koulutusmahdollisuuksia tulevaisuuden johtajille.
3. Osallistua JCI organisaation kehittämiseen entistä paremmaksi.
4. Edistää pysyvän ja kestävän maailmanrauhan toteutumista.