Kouluttajakoulutukset


Kouluttajakoulutukset 

Kouluttajapolku on Suomen Nuorkauppakamareiden tuote, joka koostuu viidestä koulutuksesta. Nuorkauppakamarissa kouluttajana toimimisen lisäksi kouluttajapolun koulutukset ovat hyödyksi työelämässä. Polun koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koulutukset ovat seuraavat:
● Vakuuta & Vaikuta – Esiintymistaidon koulutus (7 h)
● Kehity kouluttajana – Ihmisen oppiminen ja erilaiset koulutusmenetelmät (14 h)
● Koulutuksen suunnittelu – Koulutuksen tavoitteiden ja sisällön luominen (3,5 h)
● Esitystekniikka – Esityksen visualisointi powerpoint-ohjelmaa hyödyntäen (2 h)
● Koulutuksen markkinointi – Koulutuksen tehokas markkinointi ja kohderyhmäajattelu (2h)

 

Vakuuta ja vaikuta
Vakuuta ja vaikuta -koulutus antaa eväitä esitykseen valmistautumiseen sekä esitystilanteeseen ja näitä taitoja voit käyttää nuorkauppakamariharrastuksen lisäksi työelämässä. Vakuuta ja vaikuta –esitystaidon koulutuksessa opitaan ja kehitytään niin teorian kuin tekemisen kautta.

Opit, miten kohdeyleisö otetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla huomioon. Osaat koulutuksen jälkeen suunnitella esityksen, joka on mielenkiintoinen ja vaikuttava. Tämän koulutuksen jälkeen esiintymisjännityskään ei ole enää ongelma, sillä pääset harjoittelemaan esitykseen valmistautumista ja esityksen pitämistä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia esiintymistaitojaan. Koulutuksen kesto n. 7 h (1 päivä).

Kehity kouluttajana
Kehity kouluttaja -koulutuksessa tutustut aikuiseen oppijana sekä erilaisiin oppimistyyleihin ja pääset pohtimaan, millainen on hyvä kouluttaja. Opit koulutuksesta perusteita koulutuksen suunnitteluun sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin. Pääset pohtimaan itseäsi ja taitojasi kouluttajana sekä miettimään suuntaa omalle kehittymisellesi. Saat pohjaa kouluttajataitojesi tuotteistamiselle ja näkökulmia erilaisten oppimismenetelmien käyttöön. Opit myös miten huomioida ryhmädynamiikkaa ja kuinka annat palautetta kouluttajan näkökulmasta.

Kehity kouluttajana -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omia kouluttajataitojaan, olipa sitten kyse harrastustoiminnasta tai työelämästä. Koulutuksessa opitaan teorian ja käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksen kesto n. 14 h (2 päivää).

Koulutuksen suunnittelu
Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa opit rakentamaan koulutuksesi sisältöä ja tavoitteita suunnitelmallisesti erilaisten työkalujen avulla. Lisäksi tutustut palautteen keräämiseen ja sen hyödyntämiseen koulutusten kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa pääset työstämään omaa koulutusaihiotasi tavoitteellisesti.

Koulutuksen suunnittelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tuottaa laadukkaista ja hyvin rakennettuja koulutuksia harrastustoiminnan ja työelämän tarpeisiin. Koulutuksen kesto 3,5 h.

Esitystekniikka
Esitystekniikka koulutuksessa opit miten esityksen visualisointi vaikuttaa viestin ymmärtämiseen ja millaisia ovat visuaalisesti toimivat esitykset. Koulutuksessa paneudutaan hyvän esityspohjan ja fontin valintaan sekä värien ja kuvien käytön mahdollisuuksiin. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan havainnollisten kuvaajien ja videokuvan käyttöön esityksissä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan luoda visuaalisia ja mieleenpainuvia esityksiä. Koulutuksen kesto 2 h.

Koulutuksen markkinointi
Koulutuksen markkinointi -koulutuksessa opit kiteyttämään koulutuksesi hyödyt sekä valitsemaan oikean viestin markkinoidaksesi koulutustasi valitsemallasi kohderyhmälle tehokkaasti. Saat myös konkreettisia työkaluja markkinoinnin toteuttamiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat miten saada lisää osallistujia koulutuksiinsa. Koulutuksen kesto 2 h.