SNKK-koulutukset

SNKK-koulutukset

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt koulutuksia tukemaan jäsentensä integroitumista järjestöön sekä kehittämään nuorkauppakamaritoimintaan perinteisesti kuuluvia puhe- ja debatointitaitoja. Erityisesti koejäsenille suunnattu Start -koulutus saattelee tuoreen tulokkaan hallitusti nuorkauppakamaritoimintaan ja sen mahdollisuuksiin. Omien projektien suunnittelua tukemaan tarjolla on Ideasta projektiksi -koulutus. EASI käyttäytymis- ja motivaatioprofiilia hyödyntävät koulutukset tukevat jäsenten itsetuntemusta sekä yhteistyö- ja viestintätaitoja.

SNKK päivittää ja ylläpitää näiden koulutusten materiaaleja. Kamarit saavat tämän luvun koulutusten materiaalit käyttöönsä M-filesin koulutuspakista (10. SNKK materiaalipakit -> koulutuspakki) tai aluekoulutuspäälliköiden kautta. Kun kamarit toteuttavat koulutuksia, ne voivat valita kouluttajat kyseisiin koulutuksiin vapaasti koulutuksen suorittaneista jäsenistä, jollei koulutuskuvauksessa toisin todeta.

 

Start ja Re-Start
Start –koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet koejäsenet nuorkauppakamarin toimintaan ja järjestön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestön historia ja organisaatio, tavoite, järjestön toiminta-alueet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä oman kamarin toiminta. Tärkeänä lisänä ovat kouluttajien omat innostavat tarinat ja esimerkit. Koulutus kestää 1-3 tuntia. Start -koulutuksen voi pitää joko omana tapahtumanaan tai jonkun muun tapahtuman – esimerkiksi alueellisen tai kansallinen kokouksen – yhteydessä. Kouluttajien tulee olla kokeneita kamarilaisia. Joissakin kamareissa Start -koulutuksen suorittaminen on jäsenkriteeri.

Re-Start -koulutus on tarkoitettu hiljattain jäsenyyden saavuttaneille tai välillä kamaritoiminnassa hiljaiseloa pitäneille jäsenille. Koulutuksessa käydään rennolla otteella läpi erilaisia mahdollisuuksia saada nuorkauppakamaritoiminnasta itselleen täysi hyöty mm. urapolkujen, projektitoiminnan, kouluttamisen ja kansainvälisyyden kautta. Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja kouluttajien tulee olla kokeneita kamarilaisia.

Puhekoulutus 
Koulutuksessa perehdytään vaikuttavan puheen suunnitteluun ja pitämiseen kohdeyleisö huomioiden. Koulutuksessa opitaan teoriassa ja käytännössä, kuinka rakentaa toimiva puhe sekä hankitaan esiintymisvalmiuksia. Koulutuksessa saadaan hyvät valmiudet osallistua kamarin puhekilpailuun, johon osallistuminen on erittäin tehokas tapa kehittyä esiintyjänä. Joissakin kamareissa puhekoulutuksen suorittaminen on jäsenkriteeri. Koulutuksen kesto 2-4 tuntia.

Debattikoulutus
Debattikoulutus on väittelytaidon koulutus. Koulutuksessa opitaan perustietoja ja -taitoja väittelystä sekä saadaan valmiudet osallistua kamarin debattikilpailuun. Debattikilpailu on kahden joukkueen vuorojen mukaan etenevä väittelykilpailu, jossa väitellään annetusta aiheesta ja pyritään myös huumorin keinoin vaikuttamaan. Debattikilpailun päätteeksi tuomaristo valitsee voittajan. Koulutukseen sisältyy harjoitusdebatti, jossa harjaannutetaan debatointitaitoja käytännössä. Koulutuksen kesto on 3-4 tuntia.

Ideasta projektiksi
Koulutuksessa keskitytään osallistujien projekti-ideoihin sekä kuinka ideoista muotoillaan toteutuskelpoisia projektikuvauksia. Koulutus pohjautuu JCI Active Citizenship -malliin ja auttaa osallistujaa hahmottamaan, miten tunnistaa ja vastata oman ympäristön haasteisiin projekteilla. Koulutus antaa käytännöllisiä työkaluja ja taitoja osallistujille rakentaa projekteja. Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia.

EASI – käyttäytymis- ja motivaatioprofiilia hyödyntävät koulutukset
EASI on käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus yksilöiden ja ryhmien käyttöön. EASI:n kautta saat tietoa tyypillisestä toiminnasta ja käyttäytymisestä, motivaatiosta, vahvuuksista ja riskeistä, vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutustyyleistä, oppimisesta ja kehityspotentiaalista. Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan ja sen kesto on 2-7 tuntia. Osallistuja voi tilata itselleen henkilökohtaisen käyttäytymis- ja motivaatioprofiilin koulutuksen tueksi. Profiilitilaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta koulutuspäälliköltä. Koulutus voidaan järjestää myös siten, että profiilin tilaaminen ei ole välttämätöntä. Kouluttajana voivat toimia vain sertifioituneet EASI-kouluttajat ja koulutus voidaan järjestää vain nuorkauppakamarin koejäsenille, jäsenille, senaattoreille ja kunniajäsenille. Jos haluat sertifioiduksi kouluttajaksi, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan kehitysjohtajaan.