SNKK:n akatemiat


SNKK:n akatemiat

Kouluttaja-Akatemia
Kouluttaja-Akatemia (entinen Kouluttajakoulu) on vuoden mittainen projekti, johon valitaan hakemusten perusteella vuosittain kymmenkunta kouluttamisesta kiinnostunutta kamarilaista. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat 1-2 omaa koulutusta vapaasti valitsemastaan aiheesta. Viime vuosina koulutuksia on tehty muun muassa mentoroinnista, vastuunkannosta, leanista, muistitekniikoista, excelistä, rakkaudesta, itsensä brändäämisestä ja palautteen annosta. Osallistujat ovat kysyttyjä kouluttajia ja Kouluttaja- Akatemia avaakin uusia mahdollisuuksia toimia kouluttajan muun muassa alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa.

Vuoden aikana Kouluttaja-Akatemian jäsenet hitsautuvat tiiviiksi ryhmäksi, sillä Akatemiassa kokoonnutaan yhteen noin neljän viikonlopun ajaksi. Viikonloput sisältävät syventävää koulutusta, koulutusaihioiden suunnittelua, hiomista ja sparrausta sekä tietenkin hauskanpitoa. Usean osallistujan mielestä Kouluttaja-Akatemia on paras yksittäinen juttu nuorkauppakamarissa.

Haku Kouluttaja-Akatemiaan on vuosittain loppuvuodesta. Viime vuosina hakukriteereinä ovat olleet:

● Kouluttajapolku, JCI Achieve ja JCI Impact suoritettu ennen Akatemian aloittamista tai akatemiavuoden aikana.
● Sitoutuminen kouluttamaan alue/ kansallisessa kokouksissa
● Sitoutuminen osallistumaan kaikkiin Kouluttaja-Akatemian tapaamisiin
(4 viikonloppua)
● Lisäksi eduksi on katsottu aikaisempi kouluttajakokemus 

 

Strategia! -koulutus
Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla voidaan suunnitella toimintaa useaksi vuodeksi eteenpäin. Strategia! -koulutus on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin.

Strategia! -koulutus sisältää ennakkotehtäviä ja yhden viikonlopun verran lähiopiskelua, jossa harjoitellaan käytännössä strategista ajattelua ja strategian laadintaa. Keskeinen työmuoto viikonlopussa on strategian laadinnan eri vaiheisiin keskittyvä ryhmätyöskentely.

Koulutuksessa perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:
• Nykytila-analyysi (lähtökohta-analyysi ja SWOT-analyysi)
• Johdanto strategiatyöhön ja strategiseen ajatteluun
• Arvot; mikä ohjaa päätöksentekoa
• Toiminnan tarkoitus (missio); miksi olemme olemassa
• Tahtotila (visio); mitä haluamme ja mihin olemme matkalla
• Näin onnistumme; kriittiset menestystekijät
• Strategian käytännöksi muuttavat toimenpiteet
• Strategian tavoitteet ja strategiset valinnat
• Strategian mittariston suunnittelu
• Strategian arvioiminen; Prosessin onnistuminen ja strategian toteutuskelpoisuus
• Strategiasta viestiminen; Strategian vieminen käytäntöön
• Strategian seuranta, arviointi ja päivitys

Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Strategia! -koulutusta jo vuodesta 1994 ja vuoteen 2010 saakka, sen nimi oli Future Chapter. Strategia! -koulutus on yksi Suomen Nuorkauppakamareiden laadukkaimmista ja houkuttelevimmista koulutuksista niin sisältönsä kuin verkostoitumismahdollisuuksiensa johdosta.

PRES-Akatemia
PRES-Akatemia on tarkoitettu puheenjohtajille ja valmistautuville puheenjohtajille. Akatemiassa luodaan linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle ja toimintaa ovat yhteistyössä kehittämässä puheenjohtajat Keskusliiton hallituksen kanssa. Akatemiassa osallistutaan SNKK:n toiminnan suunnitteluun sekä saadaan työkaluja kamarin hallitustyön johtamiseen. PRES-Akatemia järjestetään kerran vuodessa toukokuussa, jolloin se tarjoaa mahdollisuuden tehdä puolivuosikatsauksen oman kamarin kuluvaan vuoteen.

Johtajuusakatemia
Johtajuusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden puheenjohtajille, alueorganisaatioille, aluekilpailupäälliköille ja Keskusliitolle. Johtajuusakatemian tavoitteena on saada keinoja oman johtajuuden kehittämiseen, tiimijohtamiseen sekä strategian viemiseen käytäntöön. Johtajuusakatemiassa opitaan ihmisten johtamista, sitouttamista, motivaatiotekijöiden löytämistä sekä 3-5 erilaista johtajuuden työkalua. Tapahtuma toteutetaan kerran vuodessa marraskuussa.

Hallitusakatemia
Hallitusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden kamarin hallituksen jäsenille, virkailijoille sekä kamarin projektipäälliköille, jotka koordinoivat kansallisia kilpailuja. Hallitusakatemian tarkoituksena on opetella asioiden, projektien ja ihmisten johtamista sekä hallitustyöskentelyä. Se on myös keskeisin alueen hallitustoimijoiden verkostoitumistapahtuma, jossa tutustutaan omaan aluetiimiin. Hallitusakatemian aikana kamarin hallitukseen osallistuvat tekevät suunnitelmia ja sopimuksia tulevaan vuoteen. Hallitusakatemiassa saadaan välineitä oman vastuualueen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn sekä yhtenäiseen ja laadukkaaseen kamaritoimintaan. Tulevan vuoden puheenjohtajat vastaavat hallituksensa osallistamisesta Hallitusakatemiaan. Hallitusakatemiaan liittyy myös etäopiskelua verkko-opiskeluympäristössä. Tapahtuma järjestetään vuosittain marraskuussa.

Alueakatemia
Kesäakatemia tai alueakatemia on nuorkauppakamareiden puheenjohtajille ja valmistautuville seuraavan vuoden puheenjohtajille suunnattu johtajuuskoulutus. Koulutuksissa on alueilla vuosittain vaihtuva teema. Viikonlopun koulutusosioissa keskitytään johonkin johtamisen alueeseen sekä hyödynnetään vertaisoppimista kollegoiden kanssa. Alueakatemiassa lisäksi tuetaan kamarien välistä verkostoitumista ja edistetään hyvien käytänteiden jakamista kamareiden välillä. Akatemian ajankohta vaihtelee alueittain ja vuosittain, mutta yleensä se järjestetään heinä-elokuussa.

Strategy Academy by JCI Finland
Strategy Academy on kansainvälinen koulutusviikonloppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorkauppakamarilaisille, jotka toimivat kansallisella tasolla, tähtäävät sen tason tehtäviin tai ovat muutoin mukana kansallisessa strategiaprosessissa. Koulutukseen voivat osallistua myös jäsenet, jotka toimivat aluetasolla tai ovat kiinnostuneet strategiaprosessista nuorkauppakamarissa sekä työelämässä.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään strategiatyön merkitys, osallistava strategiaprosessi, strategiasta viestintä, strategiatyöhön motivointi, strategian johtaminen ja jalkauttaminen, strategian mittarit ja niiden seuranta.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.strategyacademy.fi

Vaikuttaja-Akatemia
Vaikuttaja-Akatemia on suunnattu kaikille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorkauppakamarilaisille. Sen tarkoitus on lisätä suomalaisten nuorten aikuisten ymmärrystä ja valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin yksilönä kuin osana verkostoja ja järjestöjä. Tapaamisia on useamman kerran vuoden aikana ja haku akatemiaan tapahtuu vuosittain loppuvuodesta.

International Business Skills
Academy by JCI Finland

Tulevaisuuden työelämässä kansainväliset taidot ovat yhä tärkeämpiä. International Business Skills Academy by JCI Finland eli Kansainvälisyysakatemia koostuu eri moduuleista, jotka muodostavat yhteensä yli 20 tunnin englanninkielisen koulutus-, yritysvierailu- ja workshop-kokonaisuuden. Osa moduuleista on avoimia kaikille halukkaille, osassa osallistujamäärä on rajoitettu ja akatemialaiset (tai sinne hakeneet) ovat etusijalla.

Viestintäakatemia
Viestintäakatemia antaa hyvän pohjan viestinnän tehtäville niin työelämässä, omassa brändäämisessä kuin järjestötyössä. Käymme läpi viestintää sekä yleisesti että Nuorkauppakamarin ohjeiden ja standardien näkökulmasta. Viestintäakatemian aiheita ovat muun muassa mediatiedotteen tekeminen, viestinnän visuaalinen näkökulma, viestinnän työkalut ja brändin suunnittelu ja toteuttaminen. Teemme myös yritysvierailuja. Akatemia alkaa oman kehityssuunnitelman tekemisellä, jotta omaa kehitystään voi seurata.