1.3.-15.4.2022

Tavoite:

 • Kertoa menestystarinoita
 • Korostaa yrittämisen, ideoiden ja riskinoton merkitystä Suomen hyvinvoinnille
 • Edistää innovointia, nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä

Kilpailusarjat:

 • Yrityssarja: avoin kaikille yrityksille toimialasta tai yrityksen iästä/koosta riippumatta.
 • Yhteiskunta-sarja: julkisille organisaatiolle kuten korkeakouluille, kunnille.
 • Start-Up – yrittäjyyden uusin trendi!

Miten mukaan?

 • Voit osallistua millä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvällä idealla.
  • Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä.
  • Start-Up sarjassa myös tuotteistamisvaiheessa olevat ideat hyväksytään

Historia: Lähtöisin Turun Nuorkauppakamarissa, joka järjesti kilpailun alueellisesti Varsinais-Suomessa vuonna 1977. Jo seuraavana vuonna kilpailusta tuli valtakunnallinen.

www.tuottavaidea.fiFacebookInstagram

1.9.-30.9.2022

Tavoite:

 • Nostaa esiin taitavia nuoria johtajia
 • Kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin sekä kehittymään johtajina
 • Vastata nykypäivän johtamistyön haasteisiin antamalla tulevaisuuden johtajille esimerkkejä onnellisen ja turvallisen työskentelyilmapiirin luomisesta, jossa ihmisiä johdetaan aktiivisesti tekemään tulosta kestävällä tavalla

Millainen on Vuoden Nuori Johtaja?

 • Johtaa organisaatiotaan päämäärätietoisesti ja kestävällä tavalla.
 • Hän kantaa vastuun sekä asioista että ihmisistä

Miten mukaan?

 • Kilpailuun voi ehdottaa ketä tahansa alle 40-vuotiasta johtajaa, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti

Historia: Suomen Nuorkauppakamari on järjestänyt Vuoden Nuori Johtaja -kilpailun vuodesta 2007 alkaen

www.nuorijohtaja.fi

TOYP Suomi – Ten Outstanding Young Persons

22.4.-31.5.2022

TOYP Suomi -kilpailussa Suomen Nuorkauppakamarit ry palkitsee omassa elämässään menestyneitä 18–40-vuotiaita Suomen kansalaisia, jotka toimivat uuden sukupolven esikuvina.

Palkinto mahdollistaa suomalaisten tekojen ja osaamisen tunnetuksi tekemisen myös ulkomailla. Kilpailusarjoja on kymmenen, joista Suomessa palkitaan vuosittain parhaat jokaisesta kategoriasta. Suomen voittajat osallistuvat automaattisesti JCI Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP) -kilpailuun.

Historia: Kilpailu tunnettiin aiemmin nimellä Vuoden Nuori Menestyjä.

www.toypsuomi.fi