Pä1vä Johtajana

18/10/2022

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät jälleen vuonna 2022 Päivä Johtajana – projektin ympäri Suomea. Päivä Johtajana –projektin tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä johtaminen on käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään, ja kokemuksen myötä tärkeitä verkostoja. Projektissa mukana olevilla johtajilla on mahtava mahdollisuus tuoda omaa yritystä tai työyhteisöä esille positiivisesti ja samalla edistää nuorten työelämätaitoja.

Päivä Johtajana -projektia on järjestetty vuodesta 2013. Projektin käytännön järjestelyistä vastaavat paikalliset nuorkauppakamarit eri puolilla Suomea. Projektin päätoteutusviikkoa vietetään vuonna 2022 viikolla 45 eli 7-11.11.

Projektissa yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ottavat yhden tai useamman 16-24 -vuotiaan nuoren tutustumaan työtehtäviinsä työpäivän ajaksi.

Projektin tavoitteena on:

  • Tuoda esiin johtajuuden haasteita, kannusteita ja kokemuksia
  • Tutustua nuorten näkemyksiin, arvoihin ja ajatuksiin työelämästä
  • Antaa vinkkejä ja tukea nuoren tulevaisuuspohdintaa
  • Vahvistaa nuorten kiinnostusta yrityksen/organisaation toimialaan
  • Innostaa nuoria yritteliäisyyteen
Uudistuneen projektin myötä nuoren on nyt mahdollista tienata johtajapäivästään! Projektiin osallistuminen on helppoa niin nuorille kuin yrityksille, minkä mahdollistaa Work Pilots -verkkoalusta. Work Pilots huolehtii projektin rahaliikenteestä sekä mahdollistaa nuoren ja yrityksen vaivattoman yhteen saattamisen. 

Yritykselle osallistuminen huomisen johtajuuden edistämiseen maksaa 250 euroa + alv per osallistuva johtaja, josta nuori saa 50 euron korvauksen (10€/h). Lopulla tuemme paikalliskamareita ja katamme kulujamme liittyen mobiilipalveluun, projektinhallintaan sekä laskutus- ja maksupalveluihin. 

Lisätietoja Päivä Johtajana -projektista ja yhteyden paikkakuntasi projektin toteuttajiin saat paikallisilta nuorkauppakamareilta tai kansalliselta projektipäälliköltä:

 

Pä1vä Johtajana -projektipäällikkö
Outi Laitinen

040 822 4216
outi.laitinen@jci.fi

Päivä Johtajana