Tulevaisuustyöpaja 23.4.2022 13-14 vuosikokouksessa

21/04/2022

Tulevaisuustyöpaja:  Strateginen jäsenhankinta (ja siihen liittyviä johtamisnäkemyksiä)

Onko tavoite selvä, mutta kiireessä on unohtunut pohtia millä resursseilla kaikki saadaan tehtyä? Kansallisen strategiatyöryhmän järjestämä työpaja haastaa osallistujat pohtimaan miten varmistetaan resurssit, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Pohdimme myös miten diversiteetti huomioimalla on mahdollista päästä parempiin lopputuloksiin sekä miten inklusiivista organisaatiokulttuuria johtamalla diversiteetin mahdollistama potentiaali saadaan vietyä käytäntöön. Työpajan tavoitteena on herätellä ajatuksia niin jäsenhankintaan kamaritoiminnassa kuin rekrytointeihin työelämässä.

Paikka: Kansallinen vuosikokous, Tampere

Aika: Lauantai 23.4.2022 klo 13-14